منو پرتال
اطلاعات تماس
نشانی:

مشهد خیابان فدایئان اسلام ساختمان غدیر سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری مشهد

شماره تماس:

33448356-60-61

پست الکترونیک:

ftm@mashhad.ir